Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Category

Thông báo về việc đăng ký (bổ sung) học phần Quốc phòng – An minh với nội dung như sau:

Phòng Đào tạo – Khảo thí, thông báo đến sinh viên các khóa đã đăng ký học tập học phần Quốc phòng – An ninh bằng đường link nhưng chưa đóng học phí (theo Thông báo số 01/TB-ĐT-KT ngày 15/03/2024) như sau: + Thời gian đóng học phí (bổ sung): Từ ngày 22/04/2024 đến trước...
Read More

Thông báo về việc đăng ký học Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm học 2023 – 2024

Đối tượng sinh viên:+ Đại học khóa 18 hình thức chính quy+ Đại học khóa 07 hình thức vừa làm vừa học+ Các khóa chưa tham gia học tập học phần GDQP&AN Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/04/2024(Sau thời gian trên phòng Đào tạo – Khảo thí sẽ không giải...
Read More

Thông báo về việc triển khai học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2023 – 2024

UPES – Ngày 15/03/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 01/TB-ĐT-KT về việc triển khai học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2023 – 2024 với các nội dung như sau: Thời gian, địa điểm và hình thức học tập:–...
Read More