Thông tin liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ
  • Đ/c 1: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
  • Đ/c 2: KDC Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại

Phòng Đào tạo –  Khảo thí 1: (028) 38.55.63.00

Phòng Đào tạo –  Khảo thí 2: (028) 39.50.99.47

Email

dt-kt@upes.edu.vn

Dẫn đường

Đ/c 1: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Đ/c 2: KDC Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM.