Đề án Tuyển sinh

Category

Đề án Tuyển sinh

Công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Thông tin chung:– Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.– Mã trường: STS– Địa chỉ: Số 639 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.– Địa chỉ trang thông tin điện tử của trường: http://upes.edu.vn – Địa chỉ trang mạng xã hội: https://www.facebook.com/upes.edu.vn–...
Read More