Đăng ký môn học

Category

Đăng ký môn học

Thông báo đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng và Đại học Đợt 2 năm học 2023-2024

Nội dung thông báo:Xem tại đây Đơn đăng ký học lại:Tải đơnTrên đây là thông báo của phòng Đào tạo – Khảo thí về việc đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao Đẳng và Đại Học đợt 2 năm học 2023-2024. Đề nghị sinh viên các khóa nghiêm túc...
Read More

UPES – Ngày 22/4/2024, Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo về việc đăng ký (bổ sung) học phần SINH CƠ với nội dung như sau:

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo đến sinh viên về việc đăng ký học lại (bổ sung) học phần SINH CƠ (thời hạn đăng ký học lại đến hết ngày 29/03/2024, thi học phần Sinh cơ ngày 29/03/2024 do đó thông tin cập nhật điểm của sinh viên không kịp để đăng ký...
Read More

Thông báo đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng và Đại học Đợt 1 năm học 2023-2024

UPES – Ngày 05/03/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 155/TB-ĐHSPTDTT về việc đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng và Đại học Đợt 1 năm học 2023-2024 với các nội dung như sau: Đối tượng và điều kiện:Đối...
Read More