Thông báo đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng và Đại học Đợt 1 năm học 2023-2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Đào tạo - Khảo thí > Thông tin Đào tạo > Đăng ký môn học > Thông báo đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng và Đại học Đợt 1 năm học 2023-2024

UPES – Ngày 05/03/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 155/TB-ĐHSPTDTT về việc đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao đẳng và Đại học Đợt 1 năm học 2023-2024 với các nội dung như sau:

 1. Đối tượng và điều kiện:
  Đối tượng: Sinh viên các khóa Cao đẳng và Đại học (hình thức chinh quy, hình thức VLVH và hình thức liên thông VLVH).
  Điều kiện:
  + Còn thời hạn đào tạo đến thời điểm xét và công nhận tốt nghiệp.
  + Hoàn thành việc đóng lệ phí học lại theo các quy định hiện hành của nhà Trường.
 2. Thời gian và địa điểm đăng ký, tổ chức học lại
  2.1. Thời gian và địa điểm đăng ký:
  + Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/3/2024.
  + Địa điểm: Phòng Đào tạo – Khảo thí (gặp cô Thảo hoặc cô Tuyết).
  + Hồ sơ đăng ký học lại bao gồm các nội dung sau:
  a) Sinh viên đăng ký trực tuyến (online) theo đường link http://tinyurl.com/DKHLHE24
  b) Đơn đăng ký học lại đính kèm theo Thông báo này.
  c) Phiếu thu đã đóng lệ phí học lại hoặc ảnh chụp màn hình đã chuyển khoản thành công lệ phí học lại.
  d) Trường hợp sinh viên đăng ký trực tuyến (online) không thành công liên hệ cô Thảo (Chuyên viên P. ĐT-KT, SĐT 0394549246) hoặc cô Tuyết (Chuyên viên P. ĐT-KT, SĐT 0359228012) để đăng ký trực tiếp.
  Lưu ý:
  + Sinh viên bắt buộc thực hiện việc đăng ký trực tuyến (online) và nộp đơn đăng ký học lại (bản giấy) về phòng Đào tạo – Khảo thí ( gặp cô Thảo hoặc cô Tuyết).
  + Các sinh viên đã làm đơn xin học lại và đóng học phí trước năm 2022 liên hệ phòng Đào tạo – Khảo thí (gặp cô Thảo) để đối chiếu và kiểm tra thông tin.
  + Sinh viên nghỉ học tạm thời ( chưa có quyết định đi học lại ) không được đăng ký học lại.
  + Mỗi sinh viên sử dụng 1 tài khoản riêng của mình, không sử dụng chung tài khoản với sinh viên khác để đăng ký học lại.
  + Sau khi bấm “gửi” để đăng ký, tiếp theo tiến hành kiểm tra email nếu nhận được bản lưu thì xem như đã đăng ký trực tuyến ( online) thành công.
  + Sinh viên không đăng ký học lại sẽ không có tên trong danh sách học tập và thi kết thúc học phần.
  + Sau thời gian nên trên phòng Đào tạo – Khảo thí sẽ không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký học lại.
  Địa điểm nộp lệ phí: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM, số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM, hoặc nộp qua tài khoản của trường số 060238737111, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Phú Nhuận.
  Cú pháp: Họ và tên-lớp-HL-Tên học phần [viết tắt] ……..
  Ví dụ: Nguyen Van A 15A HL AV1, BĐ, PPNCKH, …….
  2.2. Thời gian và địa điểm đăng ký học lại:
  – Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ ngày 26/05/2024 và thông báo chi tiết tại website của trường ( upes.edu.vn ).
  – Địa điểm: Cơ sở Quận 5 hoặc cơ sở Nhơn Đức, Nhà Bè.
 3. Hình thức học tập:
  – Dự kiến trực tiếp hoặc trực tuyến (online).
 4. Các điều kiện tổ chức học lại:
  + Các sinh viên đã làm đơn đăng ký xin học lại và đóng lệ phí liên hệ phòng Đào tạo – Khảo thí ( gặp cô Thảo hoặc cô Tuyết) để kiểm tra và đối chiếu thông tin.
  + Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học lại , quy chế đào tạo trình độ đại học ( Quyết định số 1066/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 26 tháng 12 năm 2023) và Kế hoạch giảng dạy và học tập hình thức chính quy và vừa làm vừa học ( Quyết định số 96/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 25 tháng 01 năm 2024), Phòng Đào tạo – Khảo thí xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
  + Căn cứ vào kế hoạch, hoạt động chung của nhà Trường và điều kiện cơ sở vật chất, phòng Đào tạo – Khảo thí phân công địa điểm giảng dạy và học tập, hình thức học tập và thời gian tổ chức học lại phù hợp với tình hình thực tế.

  Trên đây là thông báo của phòng Đào tạo – Khảo thí về việc đăng ký và tổ chức học lại cho sinh viên các khóa Cao Đẳng và Đại Học đợt 1 năm học 2023-2024. Đề nghị sinh viên các khóa nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.

Link thông báo: https://drive.google.com/file/d/1XfZes2dpBm8Hoa3JpvFe5ngwuf1q5jDh/view?usp=sharing