THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2024.

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Đào tạo - Khảo thí > Tốt nghiệp > THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2024.

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học năm 2024 – Tại đây

Leave a Reply