Thông báo về việc triển khai học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2023 – 2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Đào tạo - Khảo thí > Giáo dục Quốc phòng - An ninh > Thông báo về việc triển khai học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2023 – 2024

UPES – Ngày 15/03/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 01/TB-ĐT-KT về việc triển khai học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2023 – 2024 với các nội dung như sau:

 1. Thời gian, địa điểm và hình thức học tập:
  – Thời gian:
  Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 09/06/2024
  – Địa điểm:
  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Trường Quân sự Quân khu 7 ( Số 479 đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. HCM)
  – Hình thức học tập:
  Trực tuyến (online) kết hợp trực tiếp (Tập trung)
 2. Đối tượng tham gia:
  + Sinh viên ĐH khóa 18 chính quy
  + Sinh viên ĐH khóa 07 VLVH
  + Sinh viên các khóa chưa tham gia học tập học phần GDQP&AN.
  …………

  Trên đây là thông báo của phòng Đào tạo – Khảo thí về việc triển khai học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2023 – 2024. Đề nghị sinh viên các khóa nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.

  Chi tiết thông báo xem ở link: Xem tại đây

Leave a Reply