Thông báo về việc đăng ký (bổ sung) học phần Quốc phòng – An ninh:

Phòng Đào tạo – Khảo thí, thông báo đến sinh viên các khóa đã đăng ký học tập học phần Quốc phòng – An ninh bằng đường link nhưng chưa đóng học phí (theo Thông báo số 01/TB-ĐT-KT ngày 15/03/2024) như sau:
+ Thời gian đóng học phí (bổ sung): Từ ngày 22/04/2024 đến trước 17h ngày 25/04/2024, sau thời gian trên phòng Đào tạo – Khảo thí sẽ không giải quyết các trường hợp sinh viên đóng học phí.
+ LƯU Ý: Các sinh viên đã đăng ký bằng đường link nhưng chưa đóng học phí sẽ không được phép tham gia học tập học phần Quốc phòng – An ninh.

Trân trọng./.

Leave a Reply