Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức vừa làm vừa học

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Đào tạo - Khảo thí > Tuyển sinh > Kế hoạch - Thông báo Tuyển sinh > Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất hình thức vừa làm vừa học
  1. Thông báo:
    Xem chi tiết thông báo: Xem tại đây
  2. Mẫu phiếu đăng ký dự thi:
    Lấy tại đây: Tải mẫu
  3. Nơi nhận hồ sơ:
    Phòng Đào tạo – Khảo thí ( 639 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. HCM)

Leave a Reply