Thời khóa biểu học kì I Khóa ĐH 07 hệ VLVH cật nhật ngày 21/12/2023

Thời khóa biểu học kì I Khóa ĐH 07 lớp A, B, C, D, E – Xem tại đây

Thời khóa biểu học kì I Khóa ĐH 07 lớp H – Xem tại đây

 

Leave a Reply