Thời khóa biểu học kì I các khóa đại học chính quy năm học 2023 – 2024 cập nhật ngày 21/12/2023

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Đào tạo - Khảo thí > Thông tin Đào tạo > Thời khóa biểu > TKB Đại học Chính quy > Thời khóa biểu học kì I các khóa đại học chính quy năm học 2023 – 2024 cập nhật ngày 21/12/2023

Thời khóa biểu học kì I các khóa đại học chính quy năm học 2023 – 2024 cập nhật ngày 21/12/2023 – Xem tại đây

Leave a Reply